Składowisko

Roboty drogowe

Azyl

Przygarnij mnie już dziś!

 • Składowisko, PSZOK

  Bezpieczne składowanie odpadów, punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 • Kompostownia

  Fertilo - kompost najwyższej jakości produkowany wyłącznie z odpadów zielonych

 • Azyl

  Kompleksowa opieka nad psami i kotami, akcje adopcyjne

 • Roboty drogowe, utrzymanie czystości

  Remonty jezdni i chodników, utrzymywanie terenów zielonych, sprzątnie miasta

1 z 6 >>

Plany rozwoju Azylu

24.02.2015
Plany PUK na 2015 rok związane z rozwojem Azylu dla Psów i Kotów zakładają przede wszystkim wybudowanie nowych boksów oraz dużego wybiegu dla psów.

- Nasze zamierzenia warunkujemy możliwościami finansowymi – mówi prezes PUK, Tomasz Gut. – Na wspomniane inwestycje zabezpieczyliśmy już odpowiednie środki.

Zatem w Azylu powstanie 6 nowych boksów dla psów, w pełni skanalizowanych, z nowymi budami. W każdym boksie, w zależności od rozmiaru psów, będzie ich mogło przebywać od jednego do czterech.

Kolejne ważne zadanie, to budowa wybiegu. – Będzie miał 17 na 15 metrów, czyli 2,5 ara powierzchni. To bardzo duży teren, gdzie psy będą mogły swobodnie wybiegać się, spacerować – precyzuje Janusz Łabno, dyrektor Zakładu przy ul. Cmentarnej, gdzie funkcjonuje Azyl.

Co interesujące, wybieg sfinansowany zostanie ze środków pozyskanych w ramach programu wirtualnych adopcji. – Jak widać, wirtualne adopcje przynoszą zwierzętom wymierne korzyści – mówi Janusz Łabno.Zapraszamy do Azylu, zapraszamy na naszą stronę internetową i Facebook. Gorąco zachęcamy do adopcji, tak naturalnych, jak i wirtualnych.
Dodał: Administrator

Wzrost adopcji

16.02.2015
W minionym roku do tarnowskiego Azylu dla Psów i Kotów trafiły 372 psy. To mniej więcej tyle, co w latach poprzednich (2013 r. – 364 psy, w 2012 r. – 369). Azyl przyjął także 63 koty (analogicznie w latach poprzednich: 78 i 81 kotów). – Reagujemy na każdą potrzebę – mówi Tomasz Gut, prezes PUK, w strukturach którego działa Azyl. – To, co najbardziej cieszy, to wzrastająca liczby adopcji naszych podopiecznych.

Procent zwierząt przekazanych przez tarnowski Azyl do adopcji jest jednym z najwyższych w Polsce. – By nie być gołosłownym, w minionym roku oddaliśmy do adopcji 229 psów – mówi Janusz Łabno, dyrektor Zakładu przy ul. Cmentarnej, gdzie działa Azyl. – Ponadto 92 właścicieli odebrało swoje psy, te które im zaginęły i trafiły do nas pod opiekę.

Na wzrost adopcji ma wpływ kilka czynników. Po pierwsze stała współpraca informacyjna z lokalnymi mediami: prasą, telewizją, portalami, rozgłośniami radiowymi. Po drugie aktywna działalność na własnej stronie internetowej PUK, gdzie zwierzęta są prezentowane oraz na Facebook Azylu. Po trzecie konsekwentnie prowadzone akcje adopcyjne. W 2014 roku Azyl zorganizował trzy takie akcje: na obiektach Gemini park, w Parku Strzeleckim oraz pod domem handlowym Max. Wreszcie, nie do przecenienia pomoc wolontariuszy, którzy czynnie pomagają w procesie adopcji, promują Azyl.

- Warto podkreślić, że prowadzimy też tzw. adopcje wirtualne – mówi Janusz Łabno. – Polega to na tym, że osoby, które z takich czy innych względów nie mogą adoptować zwierzęcia, co miesiąc wpłacają na wybranego przez siebie psa określony wolny datek.

Za te pieniądze kupowane są smakołyki, zabawki, podnosi się komfort życia zwierząt. – A my przeznaczmy do adopcji wirtualnej i zachęcamy do adoptowania przede wszystkim zwierzaki skrzywdzone, będące u nas już długo i mające małe szanse na znalezienie nowego domu.

W tej chwili adopcją wirtualną objętych jest około 15 psów.
Dodał: Administrator

Oddaj swój stary telewizor - zaproszenia do Teatru

16.02.2015
To wspólna akcja Teatru im. Solskiego w Tarnowie i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Tarnowie, dzięki której mieszkańcy miasta mogą zadbać o środowisko, a za razem „ukulturalnić się” wybierając się na spektakl teatralny zamiast oglądania telewizji. W ramach akcji posiadacz niepotrzebnego telewizora może się go nieodpłatnie pozbyć, otrzymując w zamian podwójne zaproszenie na wybrany spektakl w tarnowskim Teatrze.

Przyjmowanie telewizorów i wydawanie zaproszeń odbywa się w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) przy ul. Cmentarnej 31 i ul. Kąpielowej 4b w Tarnowie w godzinach pracy punktów, czyli od poniedziałku do piątku w godz. 7-17 oraz w soboty w godz. 7-15. Akcja rozdawania bezpłatnych wejściówek do teatru w zamian za telewizor potrwa do końca roku 2015.

Regulamin akcji >>>


Dodał: Administrator
Polecamy
ul. Cmentarna 31
33-100 Tarnów
Siedziba spółki, składowisko odpadów, Punkt SZOK
 • tel 14-625-82-09,
  faks. 14-636-36-39
 • @puk@puk.tarnow.pl
ul. Kąpielowa 4b
33-100 Tarnów
Drogi, zieleń, usługi remontowo-budowlane, Punkt SZOK
 • tel. 14-621-63-96,
  tel. 14-621-04-25
 • @puk@puk.tarnow.pl
Inne
 • KRS: 0000461460
 • NIP: 8733251185
 • REGON: 122830260
 • Poczta
Copyrights ©2014: Przesiębiorstwo Usług Komunalnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.